Preambuła

“W trosce o poszanowanie godności i praw człowieka, w przekonaniu, iż każdy człowiek rodzi się równy oraz że nikt nie może być z jakiegokolwiek powodu wykluczony społecznie, powołujemy do życia Stowarzyszenie Prowincja Równości, które będzie działać w zakresie integracji społecznej, przeciwdziałaniu dyskryminacji i upowszechniania ustroju demokratycznego. ”

Osoby Członkowskie Stowarzyszenia są świadomi, że godność każdej osoby, a szczególnie tej należącej do mniejszości, jest nienaruszalna i powinna być chroniona oraz w poczuciu odpowiedzialności za krzewienie akceptacji i szacunku, zobowiązani do ochrony wolności i praw człowieka zapraszają do wspólnej działalności w tym temacie pozostałe osoby.

Osobą Członkowską Stowarzyszenia można zostać na kilka sposobów. Wystarczy przyjść na spotkanie, wyrazić chęć zapisania się a damy Ci deklarację członkowską do wypełnienia. Można też ściągnąć ją z powyższych linków, wypełnić podpisać i odesłać do nas na adres Stowarzyszenia. Dopuszczalne też jest wysłanie deklaracji mailem, my ją wydrukujemy i będziemy mieć przy sobie na naszych spotkaniach. Natomiast warunkiem stania się osobą członkowską będzie i podpisanie deklaracji na spotkaniu Stowarzyszenia